Op zaterdag 29 september jl. zijn de Liu He level one examens afgenomen!

Een dertigtal leerlingen hebben deze afgelegd en zijn allemaal GESLAAGD!

Iedereen van harte gefeliciteerd!